Ποιοι Είμαστε

Η εταιρία μας, Αφοι Γ. Ισαακίδη ΑΕ – BYZANTINE, ιδρύθηκε το 1983 με δραστηριότητα την παραγωγή και εμπορία ετοίμων ενδυμάτων. Ο προσανατολισμός μας ήταν εξαρχής εξαγωγικός.

Από το 1995 δραστηριοποιούμαστε και με την εκμετάλλευση των ιδιόκτητων ακινήτων μας, ενώ από το 2004 έως σήμερα αποτελεί το αποκλειστικό μας αντικείμενo.

Οι χώροι της εταιρίας μας βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη και ενδείκνυνται για επαγγελματική, εμπορική και βιομηχανική χρήση.

Ενδεικτικοί τύποι εταιριών με τις οποίες έχουμε συνεργαστεί είναι: SuperMarket, Αποθηκευτικοί Χώροι, Logistics, Εταιρίες – Γραφεία, Σχολές Χορού - Γυμναστήρια